Elisabetta GUALMINI : Algus 

Liige 

Eelarvekomisjon 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 

Asendusliige 

Regionaalarengukomisjon 
Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

ELi ja Hiina vaheline lennuteenuste teatavaid aspekte käsitlev leping (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) IT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) IT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Euroopa roheline kokkulepe (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) IT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt