Sabrina PIGNEDOLI : Algus 

Liige 

Eelarvekontrollikomisjon 
Õiguskomisjon 
Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 

Kontakt