Virginie JORON : Algus 

Liige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt