Maxette PIRBAKAS : Algus 

Liige 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Asendusliige 

Regionaalarengukomisjon 
Kalanduskomisjon 

Viimased tegevused 

ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised seoses Poola ja Ungariga (B9-0032/2020) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Majandus- ja rahaliidu institutsioonid ja asutused: huvide konflikti ennetamine pärast avalikus sektoris töötamist (B9-0047/2020) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Komisjonide arvuline koosseis (B9-0039/2020) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt