Claudia GAMON : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 

Asendusliige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Delegatsioon ELi – Põhja-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis 

Viimased tegevused 

Kontakt