Maria Manuel LEITÃO MARQUES : Algus 

Aseesimees 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 

Liige 

Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis 

Viimased tegevused 

Kontakt