Vasile BLAGA Vasile BLAGA
Vasile BLAGA

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Rumeenia - Partidul Naţional Liberal (Rumeenia)

Algus Vasile BLAGA

Liige

ITRE
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
LIBE
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
DASE
Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

Asendusliige

DACP
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Viimased tegevused

Sooline palgalõhe (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) RO

30-01-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Reducerea diferențelor de gen din toate sectoarele profesionale este una dintre prioritățile actualei Comisii Europene, declarată din primele zile de mandat de către Ursula von der Leyen. Am susținut raportul din Parlamentul European pentru că statisticile arată foarte clar că diferența de remunerare pe oră între femei și bărbați în UE este de 16 %, iar diferența de remunerare ajunge la 40 % dacă luăm în calcul ratele de ocupare și participarea generală pe piața forței de muncă. Acestea sunt doar câteva din elementele care prezintă o realitate care are efecte negative directe pe termen lung asupra femeilor, atât cele încadrate în piața muncii, cât și cele care au ieșit deja la pensie.
Deși aceste discrepanțe de gen s-au diminuat semnificativ în ultimul deceniu, rezoluția vine cu recomandări suplimentare adresate Comisiei, invitând-o pe aceasta la elaborarea unei strategii prin care discriminarea de gen în zona pieței muncii, dar și în domeniile educaționale care creează premisele unei discriminări viitoare în zona de remunerare să fie combătută. De asemenea, se recomandă măsuri proactive adoptate de către statele membre.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg