Francisco GUERREIRO Francisco GUERREIRO
Francisco GUERREIRO

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

Liige

Portugal - Independente (Portugal)

Sünnikuupäev : , Santiago do Cacém

Algus Francisco GUERREIRO

Aseesimees

AGRI
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Liige

BUDG
Eelarvekomisjon
PECH
Kalanduskomisjon
D-JP
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Asendusliige

ANIT
Loomade kaitset vedamise ajal käsitlev uurimiskomisjon
DKOR
Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks

Viimased tegevused

OPINION on a European strategy for data EN

20-10-2020 AGRI_AD(2020)652570 PE652.570v02-00 AGRI
Variraportöörina esitatud arvamus
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the agreement between the European Union and the government of the People’s Republic of China on cooperation on, and protection of geographical indications EN

20-10-2020 PECH_AD(2020)657260 PE657.260v02-00 PECH
Variraportöörina esitatud arvamus
Nuno MELO

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg