Dan-Ştefan MOTREANU : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Euroopa roheline kokkulepe (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) RO  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt