Vangelis MEIMARAKIS : Algus 

Liige 

Väliskomisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt