Bettina VOLLATH : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 

Asendusliige 

Õiguskomisjon 
Inimõiguste allkomisjon 
Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks 
Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Väljaastumislepingus sisalduvate kodanike õigusi käsitlevate sätete rakendamine ja jälgimine (B9-0031/2020) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt