Hannes HEIDE : Algus 

Liige 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Asendusliige 

Eelarvekontrollikomisjon 
Regionaalarengukomisjon 
Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa tuleviku teemalise konverentsi kohta (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
ELi ja Ukraina vaheline leping, millega muudetakse ELi ja Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi (C9-0105/2019) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt