Brian MONTEITH : Algus 

Liige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 

Asendusliige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Kalanduskomisjon 
Õiguskomisjon 
Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

ELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta (soovitus) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt