Nicolás GONZÁLEZ CASARES Nicolás GONZÁLEZ CASARES
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Hispaania - Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)

Sünnikuupäev : , A CORUNA

Raportöörina esitatud arvamus Nicolás GONZÁLEZ CASARES

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg