Clare DALY : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 

Asendusliige 

Transpordi- ja turismikomisjon 
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 

Kontakt