Ann WIDDECOMBE : Algus 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 
Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised seoses Poola ja Ungariga (B9-0032/2020) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Euroopa Ombudsmani tegevus 2018. aastal (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt