Martin
HORWOOD

Variraportöörina esitatud arvamus - Üheksas koosseisu ametiaeg Martin HORWOOD

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta

19-02-2020 DEVE_AD(2020)644993 PE644.993v02-00 DEVE
Lukas MANDL

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Saalomoni saarte ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga

03-12-2019 DEVE_AD(2019)642995 PE642.995v03-00 DEVE
Tomas TOBÉ