Martin HORWOOD Martin HORWOOD
Martin HORWOOD
Ühendkuningriik

Sünnikuupäev : , Cheltenham

Üheksas koosseisu ametiaeg Martin HORWOOD

Fraktsioonid

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Uueneva Euroopa fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Ühendkuningriik)

Aseesimees

  • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

Liikmed

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Arengukomisjon

Asendusliige

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Väliskomisjon
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta

19-02-2020 DEVE_AD(2020)644993 PE644.993v02-00 DEVE
Lukas MANDL

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Saalomoni saarte ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga

03-12-2019 DEVE_AD(2019)642995 PE642.995v03-00 DEVE
Tomas TOBÉ

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.