Vera TAX Vera TAX
Vera TAX

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Madalmaad - Partij van de Arbeid (Madalmaad)

Sünnikuupäev : , Venlo

Algus Vera TAX

Liige

TRAN
Transpordi- ja turismikomisjon
D-ZA
Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks

Asendusliige

REGI
Regionaalarengukomisjon
FEMM
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
DSAS
Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks

Viimased tegevused

Euroopa kooskõlastatud reageering COVID-19 puhangule (arutelu) NL

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-107-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine

Ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühised eeskirjad NL

26-03-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Europese luchthavens voorspellen een verlies van 67 miljoen passagiers in het eerste kwartaal van 2020 door de coronacrisis. En toch moeten zogenaamde “spookvluchten” zonder passagiers vliegen vanwege de toewijzing van slots op luchthavens (jaarlijks) en de daarbij behorende verplichting dat 80 % gevlogen moet worden op deze route. Deze verplichting heeft ten tijde van de coronacrisis catastrofale gevolgen voor het milieu en voor de luchtvaartmaatschappijen. Dit moeten wij in Europa voorkomen! Er moet dus een tijdelijke uitzondering mogelijk gemaakt worden zodat luchtvaartmaatschappijen geen lege vluchten meer hoeven te laten vliegen. De crisis zal nog minstens tot het einde van het zomerseizoen voelbaar zijn voor luchtvaartmaatschappijen. Daarom steun ik het voorstel voor een tijdelijke uitzondering van de slotsregeling tot met 24 oktober 2020.

Erimeetmed investeeringute kaasamiseks liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja muudesse majandussektoritesse, et reageerida COVID-19 puhangule [(koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus] NL

26-03-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

De coronacrisis vraagt om aangepaste regelgeving, snelheid in besluitvorming en financiële ruimte. Het is daarom goed dat de openstaande structuurfondsen à 37 miljard euro zo snel mogelijk beschikbaar worden gesteld voor de regio’s en sectoren die het hardst getroffen worden door het virus: de gezondheidszorg, het mkb en de arbeidsmarkt. Ziekenhuizen hebben te kampen met ernstige tekorten aan medische producten zoals mondkapjes, ondernemers kunnen hun personeel niet meer doorbetalen en zelfstandigen zitten zonder opdrachten thuis. We merken allemaal de directe gevolgen van corona in onze omgeving. Deze 37 miljard zal de coronacrisis niet oplossen, maar is alvast een eerste stap in de goede richting.
Daarom heb ik vóór het Commissievoorstel van het Investeringsinitiatief Coronavirusrespons gestemd.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Aadress

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles