Rupert LOWE : Algus 

Liige 

Eelarvekomisjon 
Põhiseaduskomisjon 
Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 
Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Liikmesriikidele antav finantsabi, et katta neile pärast Ühendkuningriigi ilma lepinguta liidust väljaastumist langevad rasked finantskohustused (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: osalise autoriseeringu andmine kroomtrioksiidi (Cromomed S.A. jt) kasutamiseks (B9-0151/2019) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Thomas Cook Groupi pankroti mõjud (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt