Milan UHRÍK : Algus 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt