Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ : Algus 

Esimees 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 

Liige 

CPCO  
Komisjonide esimeeste konverents 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 

Viimased tegevused 

Kontakt