Leopoldo LÓPEZ GIL : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis 

Liige 

Inimõiguste allkomisjon 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Petitsioonikomisjon 
Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks 
Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks 

Kontakt