Andris AMERIKS Andris AMERIKS
Andris AMERIKS

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Läti - Gods kalpot Rīgai (Läti)

Sünnikuupäev : , Riga

Suuliselt vastatavad küsimused Andris AMERIKS

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg