Antonio Maria RINALDI Antonio Maria RINALDI
Antonio Maria RINALDI

Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon

Liige

Itaalia - Lega (Itaalia)

Sünnikuupäev : , Roma

Algus Antonio Maria RINALDI

Liige

ECON
Majandus- ja rahanduskomisjon
AFCO
Põhiseaduskomisjon
FISC
Maksuküsimuste allkomisjon
DKOR
Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks

Asendusliige

CONT
Eelarvekontrollikomisjon
EMPL
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
IMCO
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
D-US
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
DLAT
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Viimased tegevused

Detention of 18 Sicilian fishermen by Haftar’s militia in Libya EN

14-10-2020 P-005620/2020 Komisjon
Kirjalikult vastatavad küsimused

Euroopa järelevalveasutuste roll Wirecardi skandaalis (arutelu) IT

07-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-07(3-185-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse tehnilise toe rahastamisvahend

02-10-2020 A9-0173/2020 PE655.852v02-00 BUDG ECON
Raportid – variraportöörina
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE
Antonio Maria RINALDI
Antonio Maria RINALDI

Saidil EP NEWSHUB

Un pericoloso ritardo decisionale (di Paolo Savona) https://t.co/TOvA7aMO3m 

RT @scenarieconomic: SE SI CHIUDONO LE ATTIVITA’ PER MOTIVI PUBBLICI, QUALCUNO DEVE RIMBORSARE. Rilanciamo i MiniBot Regionali https://t.co/uus4e0MwUb 

Ma Carletto intendeva i bond di James, James Bond!😀😀😀 https://t.co/CSjt21JCp7 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg