Luisa REGIMENTI Luisa REGIMENTI
Luisa REGIMENTI

Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon

Liige

Itaalia - Lega (Itaalia)

Sünnikuupäev : , Roma

Algus Luisa REGIMENTI

Liige

ENVI
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
D-CA
Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks

Asendusliige

INTA
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
JURI
Õiguskomisjon
D-MD
Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees

Viimased tegevused

Shortages of medicines EN

13-03-2020 E-001604/2020 Komisjon
Kirjalikult vastatavad küsimused

Amendments to the ESM system: Suspension of the ratification procedure EN

11-03-2020 E-001528/2020 Nõukogu
Kirjalikult vastatavad küsimused

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg