Chiara GEMMA : Algus 

Liige 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Regionaalarengukomisjon 
Kultuuri- ja hariduskomisjon 

Viimased tegevused 

Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2018. aasta aruanne (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) IT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt