Nils UŠAKOVS : Algus 

Liige 

Eelarvekomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees 

Kontakt