Nicola PROCACCINI : Algus 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis 

Viimased tegevused 

Kontakt