Juozas OLEKAS Juozas OLEKAS
Juozas OLEKAS

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Leedu - Lietuvos socialdemokratų partija (Leedu)

Sünnikuupäev : , Mazas Ungutas

Algus Juozas OLEKAS

Liige

AGRI
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
DPAP
Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks
DEPA
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Asendusliige

AFET
Väliskomisjon
SEDE
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
D-BY
Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
DACP
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
DNAT
Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks

Viimased tegevused

Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused (B9-0229/2020) LT

23-07-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi Europos Vadovų tarybos susitarimas dėl daugiametės finansinės perspektyvos neatitinka mūsų – Europos piliečių atstovų – išreikštų prioritetų ir lūkesčių. Europos lyderių sprendimas pagaliau skirti atitinkamą dėmesį Europos ūkininkams ir pasiryžti siekti lygių tiesioginių išmokų per ateinančią finansinę perspektyvą yra sveikintinas, džiaugiuosi, kad buvo ūkininkų reikalavimai buvo pagaliau išgirsti. Deja, kiti atlikti DFP apkarpymai mūsų netenkina. Suvokdami, kad Europa šiuo metu susiduria su sveikatos, ekonomine, ekologine ir socialine krize, turime atliepti visus kylančius rūpesčius. Esu įsitikinęs, kad sveikatos politikai artimiausiu metu turi būti skiriamas ne tik politinis, bet ir finansinis dėmesys. Deja, EVT susitarime sveikatos fondas buvo panaikintas, taip pat, dideli apkarpymai atlikti ir kitose srityse yra netoleruotini. Norėdami tapti lyderiaujančiu žemynu kovoje su klimato kaita, taip pat lyderiais technologijose, sveikatos apsaugoje ir socialinėje mūsų piliečių gerovėje turime tam skirti ne mažesnį, bet didesnį dėmesį nei praėjusioje finansinėje perspektyvoje. Negalime užmerkti akių problemoms, kurios COVID-19 perspektyvoje tapo tik dar aštresnės, dar skaudesnės. Jei EVT susitarimas ir toliau neatlieps Europos piliečių realybės ir problemų, su kuriomis mūsų žmonės susiduria šiuo metu, tokiam susitarimui Europos Parlamente pritarti negalėsime. Tikiuosi, kad Europos lyderiai nedelsdami atsižvelgs į mūsų reiškiamą susirūpinimą ir atitinkamai pakoreguos savo susitarimą.

ARVAMUS tehisintellektiga seonduvate küsimuste kohta, mis puudutavad rahvusvahelise õiguse tõlgendamist ja kohaldamist niivõrd, kui see mõjutab ELi seoses tehisintellekti tsiviil- ja sõjalisel otstarbel kasutamisega ning seoses riigivõimuga muudes kui kriminaalõiguse küsimustes

09-07-2020 AFET_AD(2020)650702 PE650.702v02-00 AFET
Variraportöörina esitatud arvamus
Urmas PAET

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg