Juozas OLEKAS Juozas OLEKAS
Juozas OLEKAS

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Leedu - Lietuvos socialdemokratų partija (Leedu)

Sünnikuupäev : , Mazas Ungutas

Suuliselt vastatavad küsimused Juozas OLEKAS

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Inimõiguste ja eriti surma mõistetud poliitvangide olukord Iraanis

01-07-2020 O-000045/2020 Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

Siseturu toimimine

11-10-2019 O-000032/2019 Komisjon

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg