Liudas MAŽYLIS : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis 

Viimased tegevused 

Kontakt