Atidzhe ALIEVA-VELI : Assistendid 

Registreeritud assistendid 

 • Sevim MUSAK  
 • Syuleyman Shaban SYULEYMAN  

Registreeritud assistendid (rühm) 

 • Antoaneta ASENOVA  

Kohalikud assistendid 

 • Gyulver ABTULOVA  
 • Yumgyul AHMEDOVA  
 • Albena MILANOVA-KAMENOVA  
 • Fatme MUSTAFOVA  
 • Nigyar MUZAFEROVA-BAYRAM  
 • Nazmie NEZHDET  
 • Syuzan RAMIS  
 • Milen ZHURNALOV  

Makseagendid 

 • AZUKEN LTD  

Kontakt