Heather ANDERSON Heather ANDERSON
Heather ANDERSON
Ühendkuningriik

Sünnikuupäev : , Dundee

Üheksas koosseisu ametiaeg Heather ANDERSON

Fraktsioonid

  • 27-01-2020 / 31-01-2020 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 27-01-2020 / 31-01-2020 : Scottish National Party (Ühendkuningriik)

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Komisjoni 2019. aasta tööprogramm (arutelu) EN

30-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-30(2-023-0000)

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.