Graham
WATSON

Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg Graham WATSON

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Indoneesia Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta seoses tagasivõtmisega seotud küsimustega

06-02-2014 AFET_AD(2014)526352 PE 526.352v02-00 AFET
Emilio MENÉNDEZ del VALLE