• Graham   WATSON  

Graham WATSON : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Seitsmes ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Üleeuroopalise linnapeade päeva väljakuulutamise kohta  
- P7_DCL(2014)0006 - Kehtivuse kaotanud  
Oldřich VLASÁK , Vladimír MAŇKA , Jan OLBRYCHT , Lambert van NISTELROOIJ , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Peter SIMON , Sir Graham WATSON , Manfred WEBER , Peter ŠŤASTNÝ , Anna ZÁBORSKÁ , Roberts ZĪLE  
Algatatud : 16-01-2014
Tähtaeg : 16-04-2014
Allakirjutanute arv : 39 - 17-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa projekti vastu olevate liikumiste natsionalismi, antisemitismi ja muude etnilise sallimatuse vormide oht  
- P7_DCL(2013)0015 - Kehtivuse kaotanud  
Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM  
Algatatud : 07-10-2013
Tähtaeg : 07-01-2014
Allakirjutanute arv : 150 - 08-01-2014
Kirjalik deklaratsioon: Noorte ja eakate eurooplaste aitamine töökoha leidmisel  
- P7_DCL(2010)0039 - Kehtivuse kaotanud  
Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Sir Graham WATSON  
Algatatud : 05-05-2010
Tähtaeg : 09-09-2010
Allakirjutanute arv : 81 - 09-09-2010
Kirjalik deklaratsioon: Bhopali katastroofi kahekümne viies aastapäev  
- P7_DCL(2009)0065 - Kehtivuse kaotanud  
Sir Graham WATSON , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA  
Algatatud : 23-11-2009
Tähtaeg : 11-03-2010
Allakirjutanute arv : 65 - 15-03-2010