Samuli
POHJAMO

Parlamendiliikmete küsimused - Kuues ametiaeg Samuli POHJAMO

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Exercise and gambling EN

07-03-2008 E-1608/2008 Komisjon