Michael
GAHLER

Resolutsiooni ettepanek(ud) - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Michael GAHLER

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144