Michael GAHLER : Elulookirjeldus 

Originaalversioon : DE 

Elulookirjeldus (avaldatava teabe eest vastutab ainuisikuliselt parlamendiliige)  
Ajakohastatud: 04/03/2015 

Haridus (kraadid ja diplomid) 

 • 1987-1987 : kõrgharidus, õigus: esimene juriidiline riigieksam
 • 1990-1990 : kõrgharidus, õigus: teine juriidiline riigieksam
 • 1991-1991 : kõrgema välisteenistuse eksam

Töökohad 

 • 1979-1980 : üleajateenija (avalik teenistus / valitsus (muud valdkonnad))
 • 1987-1990 : jurist-referendaar
 • 1990-1991 : Saksamaa välisministeeriumi diplomaatide kooli atašee (avalik teenistus / valitsus (muud valdkonnad))
 • 1991-1993 : Saksamaa välisministeeriumi rahvusvahelise keskkonnapoliitika referent (avalik teenistus / valitsus (muud valdkonnad))
 • 1993-1995 : Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) rahvusvahelise büroo referent (muu)
 • 1995-1999 : Saksamaa välisministeeriumi Balti ja Skandinaavia riikide ja Läänemeremaade Nõukogu referent (avalik teenistus / valitsus (muud valdkonnad))

Poliitiline tegevus 

Ametikohad riigi tasandi erakonnas või ametiühingus  
 • 1985-1993 : CDU ja CSU noorteorganisatsiooni Junge Union linna-, maakonna- ja ringkonnaorganisatsiooni esimees
 • 1990-1996 : Junge Unioni rahvusvahelise komisjoni liige
 • 1994-2000 : CDU Main-Taunuse maakonnaorganisatsiooni aseesimees
 • 2005-... : CDU Hesseni liidumaaorganisatsiooni Euroopa-poliitika ekspertkomisjoni esimees
 • 2010-... : CDU välis-, Euroopa- ja julgeolekupoliitika komisjoni liige
 • 2010-... : Saksamaa Euroopa Liikumise aseesimees
Ametikohad kohaliku omavalitsuse organites  
 • 1986-1989 : Hattersheim am Maini linnavolikogu liige
 • 1989-2001 : Main-Taunuse maakonnavolikogu liige
 • 1993-1997 : Darmstadti valitsuspresiidiumi juures asuva piirkondliku planeerimisnõukogu liige
Ametikohad rahvusvahelises erakondade või ametiühingute organisatsioonis  
 • 1995-... : Euroopa Rahvapartei (PPE) kongressi saadik
 • 1995-... : PPE juhatuse ja poliitilise kogu liige
Ametikohad ELi institutsioonides  
 • 1999-... : Euroopa Parlamendi liige

Autasud 

 • Leedu Vabariigi Teeneteordeni komandöririst

Kontakt