Michael GAHLER : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Liige 

Väliskomisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Transpordi- ja turismikomisjon 
Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks 

Kontakt