Andrzej
GRZYB

Täiskogu aruteludes osalemine - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Andrzej GRZYB

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine (arutelu) PL

25-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-25(1-160-0000)

Uute raskesõidukite CO2-heitenormid (arutelu) PL

14-11-2018 P8_CRE-REV(2018)11-14(3-073-0000)

Austria eesistumise tegevuskava tutvustus (arutelu) PL

03-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-03(2-066-0000)

Alternatiivkütuste taristu tegevuskava (arutelu) PL

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(4-049-0000)

Suveaja kord (arutelu) PL

08-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-08(4-052-0000)

Nigeeria PL

18-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-18(4-060-0000)

Otsus plastistrateegia kohta (arutelu) PL

17-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-17(3-394-0000)