Andrzej
GRZYB

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Andrzej GRZYB

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: puudega inimeste kaitse ning puudega seotud õiguste, meetmete ja vahendite parema tunnustamise ja ühtlustamise kohta liikmesriigiti

20-10-2014 P8_DCL(2014)0012 Kehtivuse kaotanud
Monika BEŇOVÁ Vladimír MAŇKA Olga SEHNALOVÁ Eduard KUKAN Jiří MAŠTÁLKA Claude MORAES Evelyn REGNER Jan KELLER Josef WEIDENHOLZER Jutta STEINRUCK Jörg LEICHTFRIED Jonás FERNÁNDEZ Javi LÓPEZ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Ismail ERTUG Andrzej GRZYB
Algatatud : 20-10-2014
Tähtaeg : 20-01-2015
Allakirjutanute arv : 82 - 21-01-2015