András
GYÜRK

Raportöörina esitatud arvamus - Kuues ametiaeg András GYÜRK

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa energiatarbijate õiguste harta

07-05-2008 ITRE_AD(2008)404466 PE 404.466v02-00 ITRE
András GYÜRK

ARVAMUS Kaubandus ja kliimamuutus

17-09-2007 ITRE_AD(2007)388576 PE 388.576v02-00 ITRE
András GYÜRK