András GYÜRK : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks 

Asendusliige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Viimased tegevused 

Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine - titaandioksiid (B9-0071/2020) HU  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Ühtne laadija mobiilsete raadioseadmete jaoks (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) HU  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt