Milan
GAĽA

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kuues ametiaeg Milan GAĽA

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Uute täieõiguslike liikmesriikide Schengeni piirkonnaga ühinemise võimalik edasilükkamine

11-10-2006 P6_DCL(2006)0072 Kehtivuse kaotanud
Milan GAĽA Barbara KUDRYCKA Zita PLEŠTINSKÁ Peter ŠŤASTNÝ
Algatatud : 11-10-2006
Tähtaeg : 18-01-2007
Allakirjutanute arv : 74 - 19-01-2007