Milan GAĽA Milan GAĽA
Milan GAĽA
Slovakkia

Sünnikuupäev : , Jarovnice

Surmakuupäev :

Kuues ametiaeg Milan GAĽA

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Slovenská demokratická a kresťanská únia (Slovakkia)

Liikmed

 • 21-07-2004 / 15-09-2004 : Arengukomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks

Asendusliige

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Arengukomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Arengukomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 31-01-2007 / 08-10-2007 : Arengukomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas

08-05-2007 CULT_AD(2007)386487 PE 386.487v02-00 CULT
Milan GAĽA

ARVAMUS Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomine

29-05-2006 CULT_AD(2006)371943 PE 371.943v02-00 CULT
Milan GAĽA

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Copyright levy reform EN

13-12-2007 H-1023/2007 Komisjon

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Uute täieõiguslike liikmesriikide Schengeni piirkonnaga ühinemise võimalik edasilükkamine

11-10-2006 P6_DCL(2006)0072 Kehtivuse kaotanud
Milan GAĽA Barbara KUDRYCKA Zita PLEŠTINSKÁ Peter ŠŤASTNÝ
Algatatud : 11-10-2006
Tähtaeg : 18-01-2007
Allakirjutanute arv : 74 - 19-01-2007

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.