Marian
HARKIN

Täiskogu aruteludes osalemine - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Marian HARKIN

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine (arutelu) EN

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-015-0000)

Euroopa Tööjõuamet (arutelu) EN

16-04-2019 P8_CRE-PROV(2019)04-16(2-107-0000)

Olmevee kvaliteet (A8-0288/2018 - Michel Dantin) EN

28-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-28(4-167-0000)

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel EN

11-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-11(1-282-0000)

Lyme'i tõbi ehk borrelioos (arutelu) EN

15-11-2018 P8_CRE-PROV(2018)11-15(4-065-0000)

Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimine (arutelu) EN

30-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-30(2-047-0000)

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (arutelu) EN

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(2-054-0000)

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded (arutelu) EN

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(3-527-0000)