Lívia JÁRÓKA : Üheksas koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 02-07-2019 ... : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 02-07-2019 ... : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungari)

Asepresident 

  • 02-07-2019 ... : Euroopa Parlament

Liikmed 

  • 02-07-2019 ... : Euroopa Parlamendi juhatus
  • 02-07-2019 ... : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • 02-07-2019 ... : Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks
  • 11-02-2020 ... : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Asendusliige 

  • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Kontakt