Lívia JÁRÓKA Lívia JÁRÓKA
Lívia JÁRÓKA

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Ungari - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungari)

Sünnikuupäev : , Tata

Algus Lívia JÁRÓKA

Asepresident

PE
Euroopa Parlament
Vastutusalad asepresidendina:
  • Auditi järelevalvekomitee esimees
  • Juurdepääs dokumentidele
  • Kinnisvara, transpordi ja keskkonnasõbraliku parlamendi töörühma liige
  • Soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse kõrgetasemelise töörühma liige
  • Euroopa Kodaniku auhinna komisjoni liige

Liige

BURO
Euroopa Parlamendi juhatus
LIBE
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
FEMM
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
DPAP
Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks

Viimased tegevused

Romade integratsiooniprotsessi kiirendamine Euroopas järgmise kümne aasta jooksul (arutelu) HU

09-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-09(2-149-5000)
Täiskogu aruteludes osalemine

ARVAMUS romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamise aruande ja võitluse kohta roma päritolu inimeste suhtes levinud negatiivsete hoiakute vastu Euroopas

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Raportöörina esitatud arvamus
Lívia JÁRÓKA

Eriolukorra õigusaktid Ungaris ja nende mõju õigusriigile ja põhiõigustele (arutelu jätkamine) HU

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-051-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg