Béla
GLATTFELDER

Resolutsiooni ettepanek(ud) - Seitsmes ametiaeg Béla GLATTFELDER

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143